Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Pdb-Bloggen

Pdb sätter människor, idéer och organisationer i rörelse genom verksamhetsutvecklande IT-lösningar. Här skriver vi om den typen av problem vi kan lösa, om intressanta händelser i IT-världen och om hur det är att jobba på Pdb. Välkommen!

RSS

Att tänka på inför ett MDM-projekt

Att tänka på inför ett MDM-projekt

En av de viktigaste tillgångarna i ett företag är information. De flesta företag genererar mycket data vilket gör Master Data Management till en framgångsfaktor i de flesta organisationer.

Många bolag har flera olika verksamhetssystem som innehåller samma information. Då är det viktigt att skapa en central hantering av informationen som återspeglas i alla system. Då kan man göra uppföljningar och ta beslut på tillförlitlig information. Annars finns en stor risk att man går miste om viktig kunskap och lönsamma aktiviteter.

 

Uppdaterad informationshantering

Att anpassa sin informationshantering kan kännas stort och komplext och visst, det kan vara så om man inte bryter ner det i mindre delar. Här är några viktiga punkter att tänka på för att lyckas med ett MDM-projekt, oavsett bransch och bolagets storlek.

 

Mina tips för ett lyckat Master Data-projekt


1. Låg tröskel: MDM är en on-going process men för att överhuvudtaget komma dit måste insteget vara lågt. En leverantör bör kunna erbjuda en förstudie för att identifiera din verksamhets förutsättningar och därifrån arbeta vidare på ett systematiskt sätt.

2. Kontroll: Att lägga en stadig grund för projektet är A och O. I en första kontroll bör företagets alla verksamhetssystem analyseras för att kartlägga om informationen är standardiserad, komplett, aktuell, valid och unik. Detta skapar också insikt om företagets data, var information skapas och konsumeras. Först med denna kunskap kan man ge rekommendationer för en effektiv hantering.

3. Sponsorer: Det är viktigt att ha sponsorer inom den egna organisationen för att kunna genomföra ett sånt här projekt från början till slut.

4. Allokera resurser: Detta handlar både om budget men också om personresurser. Det är av högsta vikt att rätt resurser är avsatta för att jobba med MDM-projektet.

5. Riskanalys: Alla projekt har risker. Genom att identifiera dem vet du också hur du kan eliminera dem.

6. Kompetenscenter: Efter genomförande av projektet krävs ett "MDM competency center" för att förvalta och vidareutveckla informationshanteringen. Det är som sagt en ständigt pågående process men ett effektivt förvaltande skapar hög affärsnytta. Vi föreslår att följande roller/uppgifter finns representerade i organisationen:

  • Data Governance Director – Leder och driver “MDM competency center”
  • Data Stewards – Informationsansvarig. Arbetar aktivt i MDM-systemet
  • Service Manager – Förvaltar och driver vidareutveckling av MDM-systemet
  • Information Architect – Strukturerar och modellerar informationen som hanteras i MDM-systemet

 

Lönsamt för verksamheten

Om du står inför ett Master Data Management-projekt så se till att dessa punkter är representerade i utvärderingen. Då kommer du lyckas genomföra ett kostnadseffektivt projekt som skapar långsiktig lönsamhet i din verksamhet.

 

Vill du veta mer om Master Data Management får du gärna kontakta mig! 

Johan Lindberg 

0768 501006

johan.lindberg@pdb.se


 

Johan Lindberg är BI- och MDM-arkitekt på Pdb. Han har bland annat hjälpt DIAB Group att konsolidera produktdata i deras globala order- och prognossystem.


Kommentarer