Bergman & Beving implementerar Machine Learning-lösning
Feb 15, 2018

Bergman & Beving implementerar Machine Learning-lösning

Bergman & Beving, tidigare B&B-tools, inför en Machine Learning-lösning för effektivare lagerbemanning.

Bergman & Beving tar nu nästa steg för att effektivisera sitt lager ytterligare, detta genom att använda maskininlärningstekniker för att prognostisera orderingången. Genom att få en större kunskap om sin orderingång i ett tidigare steg än tidigare kan de planera bemanningen på ett bättre sätt.

Lösningen är en output ur forskningsprojektet "DataMine” som Pdb ingår i tillsammans med Jönköping University.

 

Bergman & Beving är ett holdingbolag som utvecklar, förvärvar och tillhandahåller starka varumärken för industri- och byggsektorn. Bolaget grundades redan 1906 och har idag 2.600 anställda och omsätter cirka 8,2 miljarder kronor.

 

Erbjudande: POC Machine Learning