E-handel B2B och B2C i samklang hos Scandbio
May 09, 2018

E-handel B2B och B2C i samklang hos Scandbio

Scandbio är Sveriges största bolag inom trädbränslen som både producerar och säljer bland annat pellets. Pdb fick uppdraget att bygga en e-handel med B2B och B2C i samma plattform som även skulle vitalisera återförsäljarnas affärer. 

Sedan webbplatsen lanserades har Scandbio minskat sina kostnader genom det automatiserade orderflödet och enklare administration av produkter från affärssystemet och ut på webbplatsen. Dessutom driver de merförsäljning genom webblösningen.

 

Läs hela caset här

 

Scandbio är verksamma på den svenska marknaden, men har även en försäljningsfilial i Danmark och Tyskland. Verksamheten består av totalt 8 fabriker, vara 7 i Sverige och 1 i Lettland. Bolaget har 160 anställda och ägs av Neova och Lantmännen. Scandbio omsätter ungefär en miljard kronor per år.