Machine Learning för jämförelseanalyser på LRF Konsult
Dec 21, 2017

Machine Learning för jämförelseanalyser på LRF Konsult

Pdb och Jönköpings University har inom ramarna för forskningsprojektet "Datamine" tagit fram en Machine Learning-lösning för jämförelseanalyser till LRF Konsult.

LRF Konsult har cirka 44.000 kunder anslutna till sitt system för rådgivning. Nu har Pdb tillsammans med forskare från Jönköping University tagit fram en lösning för maskinell framtagning av jämförelserapporter i systemet. Rapporterna är en viktig del i rådgivningen och lösningen innebär ökad kvalitet och snabbare framtagning.

 

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. De erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. LRF Konsult omsätter årligen en dryg miljard kronor.

Forskningsprojektet ”DATAMINE” syftar till att svara på frågan ”hur kan algoritmer förbättra beslut?”. Projektet finansieras av Region Jönköping och Jönköping University. Projektet pågår i tre år med start 2017 och drivs av JU tillsammans med Pdb, Hallpressen och Infomaker. Den vetenskapliga metoden är technical action research och resultaten ska publiceras som vetenskapliga artiklar.