Masterdata Management på B&B Logistics AB
Apr 25, 2018

Masterdata Management på B&B Logistics AB

B&B Logistics AB implementerar modern Masterdata Management (MDM) för ökad datakvalitet.

I samband med att tullverket ändrar kraven för att driva tullager, så passar B&B Logistics AB på att även höja kvaliteten på grund- och transaktionsdata.


Lösningen innebär att orderrader som skall skickas till tulldatasystemet valideras innan de skickas. I MDM-systemet så kommer data att valideras från flera affärssystem.


Lösningen bygger på Microsoft SQL Server Master Data Services vilket möjliggör en kort implementationstid och en kostnadseffektiv lösning.

 

B&B Logistics AB är del av Bergman & Beving, ett holdingbolag som utvecklar, förvärvar och tillhandahåller starka varumärken för industri- och byggsektorn. Bolaget grundades redan 1906 och har idag 2.600 anställda och omsätter cirka 8,2 miljarder kronor