Beslutsstödssystem i Azure till GHSC
Jan 09, 2018

Beslutsstödssystem i Azure till GHSC

Pdb levererar ett modernt beslutsstödssystem i Microsoft Azure till Global Hand Surgery Clinics, GHSC.

Beslutsstödssystemet möjliggör effektiv rapportering och analysmöjligheter för GHSC:s verksamhet. Lösningen är självbetjänande vilket innebär att de själva kan skapa rapporter och analyser för sin verksamhet. De kan även visualisera och distribuera dem på ett enkelt sätt vilket ger en kostnadseffektiv lösning.

Systemet är helt baserat på molntjänsten Microsoft Azure. En strategisk, modern och kostnadseffektiv plattform där GHSC slipper licenser och uppgraderingar av programvaror.

Global Hand Surgery Clinics är en koncern som finns i Göteborg, Stockholm, Öresund och Linköping. De jobbar med diagnostik, kirurgi och rehabilitering på sina fyra handcenter-kliniker.