Nytt avtal med Regionsfastigheter
Aug 29, 2017

Nytt avtal med Regionsfastigheter

Pdb säkrar nytt avtal med Regionfastigheter i Jönköping kring PTS - Program för Teknisk Standard.

Idag samverkar 16 svenska landsting och regioner i ett nätverk kring PTS. Programmet syftar till att kvalitetssäkra och förbättra leveransen av ändamålsenliga lokaler i landstingens verksamheter. Genom att använda PTS tidigt i processen vid ny- eller tillbyggnation sparas både tid och pengar samtidigt som kvaliteten ökar.

Pdb har nu tecknat ett 4-årigt avtal med Regionsfastigheter kring förvaltning och IT-drift.

Regionfastigheter ska tillgodose regionens behov av ändamålsenliga lokaler med god standard. PTS (Program för Teknisk Standard) utvecklades i Jönköping på under mitten av 70-talet och har sedan dess vidareutvecklats och implementerats i 16 av Sveriges 21 landsting.