Pdb=Orango certifierade som Litium Business Consultant
Dec 19, 2018

Pdb=Orango certifierade som Litium Business Consultant

Pdb=Orango certifierade som Litium Business Consultant visar vägen för er e-handel på plattformen Litium. 

Under november har Pdb=Orango och Litium ytterligare stärkt sitt partnerskap genom att bli certifierade som Business Consultant.

Utbildningen och certifieringen skedde på Litium 7, den senaste versionen av plattformen. Litium 7 har ett starkt fokus på kundupplevelse och globalisering, som e-handelsplattform är den både lätt att utveckla och att använda i det vardagliga arbetet. Litium 7 lyfter användarupplevelsen och arbetar med ett helt nytt användargränssnitt för innehållshantering. Det gör redaktörens vardag enklare med produkthantering, kampanjer och publicering.

Som certifierade Litium Business Consultants och ihop med våra certifierade Developer kan vi hjälpa våra kunder i verktyget och mappa hur Litium kan stötta deras verksamhet på bästa sätt. Vi erbjuder ett professionellt stöd i projektets alla delar från strategi, projektledning, utveckling till förvaltning och drift.

 

Läs mer om Litium 7