Jan 20, 2017

Pdb partner med Episerver

Pdb utökar sitt erbjudande inom eSolution och ingår partnerskap med Episerver. I samband med detta tar IT-bolaget ett strategiskt viktigt steg genom att rekrytera tre nyckelkompetenser till kontoret i Stockholm.

”Vi ska vara experter inom våra erbjudanden och jobba med marknadsledande plattformar”, säger Stefan Selvander, VD på Pdb. ”Därför är Episerver strategiskt viktigt för oss och kompletterar vårt erbjudande inom web och e-handel väl.”

Pdb välkomnar i och med detta även tre nya nyckelpersoner med specialistkompetens inom Episerver till Pdb. Det är en projektledare, en systemarkitekt och en utvecklare som tillhör kontoret i Stockholm. I samband med detta certifieras dessutom ytterligare ett antal medarbetare inom Episerver.

”Episerver används redan idag av flera av våra befintliga kunder, men vi tror också att vi kan nå fler nya kunder tillsammans med Episerver, fortsätter Stefan Selvander. Vi har stora förhoppningar med samarbetet och siktar på att även inom detta område ta en position som experter”.

Episerver är marknadens ledande plattform för CMS, e-handel och digital marknadsföring. Plattformen kopplar samman e-handel och digital marknadsföring för att hjälpa organisationer att skapa unika digitala upplevelser med mätbara affärsresultat.