Oct 14, 2016

Pdb sponsrar Upptech

Pdb samarbetar med Upptech och hjälper till att väcka barns intresse för teknik.

Upptech drivs av Jönköpings kommun och arbetar bland annat med skolutvecklingsprogrammet NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla. NTA: s syfte är att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare. 

Nu påbörjas en ny satsning inom NTA i teknik för de yngre åldrarna, årskurs 1-3. Temat heter ”Testa teknik” och Pdb bidrar bland annat med experimentlådor. Temat handlar om tekniken i elevernas närmiljö. Eleverna får möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar men också att konstruera egna lösningar.  

Upptech jobbar inkluderande och med barn i alla åldrar och har utöver science center-verksamhet och NTA många strängar på sin lyra. Komtek som är en teknisk motsvarighet till Kulturskolan, Naturskolan som har undervisning i skolämnen utomhus, Ekobussen som tar med högstadie- och gymnasielever ut i naturen för att sprida kunskap om ekologiska samband och miljövårdsfrågor, för att ta några exempel. 

Pdb sponsrar och samarbetar i första hand med barn- och ungdomsverksamheter. Vi vill tidigt väcka intresset för teknik och utveckling och samtidigt bidra till större mångfald inom vårt område.