Pdb:s moduler räddade Scandbios data
Jul 10, 2017

Pdb:s moduler räddade Scandbios data

För tre år sedan bestämde sig Scandbio för att byta affärssystem. Samtidigt fanns ett behov av ett flexibelt system för affärsanalys. Men vad skulle hända med all historisk data vid bytet?

Scandbio övergick till det nya affärssystemet och implementerade samtidigt olika moduler från Pdb Business Analysis. Med hjälp av denna implementering kunde systemet fånga upp både den gamla datan och den nya.

Pdb Business Analysis tar tillvara på information och data kring utvalda affärsområden och samlar allt i ett datalager. Med hjälp av datalagret kan Scandbio analysera sin verksamhet och effektivisera sitt arbete.

– Ur ett controllerperspektiv bidrar den nya effektviteten till mer utrymme att jobba proaktivt. Istället för att ägna mig åt manuella rapporter och andra saker som tar lång tid, kan jag nu lägga mer tid på att förbättra företagets verksamhet, säger Malin Andrén, controllerchef på Scandbio.

 

Läs mer om projektet här!