Stora Enso Packaging Solution Sverige ny BI-kund
Dec 07, 2018

Stora Enso Packaging Solution Sverige ny BI-kund

Stora Enso Packaging Solution Sverige implementerar analysverktyget Pdb Business Analysis.

Bolaget är sedan tidigare kund till Pdb och inför nu Pdb:s egenutvecklade beslutsstödsverktyg för sin försäljningsavdelning. Pdb Business Analysis är en paketerad verksamhetsanalys som går att implementera i en eller flera verksamhetsområden. Stora Enso Packaging startar nu med försäljningsanalysen men planerar redan för fler moduler.

Stora Enso är en ledande leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktioner och papper på den globala marknaden. Stora Enso har omkring 26 000 anställda i fler än 35 länder och finns noterat på börserna i Helsingfors och Stockholm. Divisionen Packaging Solutions utvecklar fiberbaserade förpackningar och är inblandade i hela värdekedjan, från massaproduktion och produktion av material och förpackningar till återvinning.