Moving business forward

THE WHY: MOVING BUSINESS FORWARD

Pdb sätter människor, idéer och organisationer i rörelse genom verksamhetsutvecklande IT-lösningar.

Vi erbjuder unika korsbefruktningar av idéer, tekniker och kunskaper. Kort sagt hjälper vi dig att göra framsteg med hjälp av smarta och beprövade IT-lösningar, samtidigt som vi driver dina affärer och din verksamhet framåt. Vi löser dessutom dina problem genom ett tätt samarbete och vi gör det på ett sätt som ingen annan har tänkt på. Vi kallar det för Moving Business Forward.


THE HOW: CONNECT, COLLECT, COLLABORATE
Allt vi gör på Pdb kan sammanfattas med tre enkla ord – Connect, Collect och Collaborate. Vi kopplar samman information, vi samlar in information och vi utbyter information så att du kan bli bättre på det du gör. Var tonvikten ligger är upp till dig, men slutresultatet är alltid detsamma – Pdb driver din verksamhet och din affär framåt, utan att krångla till det.

THE WHAT: Integration – Smarter Integration Solutions
Pdb kopplar samman olika delar av din verksamhet på effektivt och smart sätt. Vi integrerar dina befintliga informationskällor och ger förslag på nya vägar att gå  
så att du kan sänka dina kostnader och öka effektiviteten. Vi gör det dessutom med marknadsledande plattformar hela vägen från strategi, arkitektur och utveckling till förvaltning och support. Kort sagt blir du mer lönsam med en lönsam metod. Vi kallar det för Smarter Integration Solutions.

THE WHAT: Business Intelligence – Better Business Intelligence
Pds:s erbjudande för beslutsstöd, Business Intelligence, bygger i korthet på att vi ser till att rätt information i form av nya insikter kan leda till bättre beslut, effektivitetsvinster, besparingar och bättre affärer. Med vår hjälp få du alla verktyg du behöver för insamling, analys och rapportering. Med våra kunskaper och verktyg kan du utnyttja dina informationskällor maximalt för att din verksamhet ska fungera så bra den kan bara kan. Vi kallar det för Better Business Intelligence.

THE WHAT: eSolutions – Stronger Digital Impact

Pdb har djup kunskap om hur man kanaliserar affärer i konkret form i den digitala världen. Det kan exempelvis vara webbutveckling, moln- och mobillösningar, e-handel, intranät och Internet of Things. Gemensamt är att våra digitala lösningar är enkla att använda och genererar bättre affärer – oavsett form, uttryck och genomförande. Vissa gånger tar vi ett heltäckande åtagande, andra gånger gör vi punktinsatser. Vi kallar det för Stronger Digital Impact.THE WHAT: Consulting – Deeper Business Knowledge

Pdb erbjuder ett brett spektrum av konsulttjänster och kompetensförsörjning på en rad olika nivåer för alla typer av verksamheter. Med vår tunga specialistkompetens, långa erfarenhet och djupa förståelse för verksamhetsnytta kan vi ta oss an alla typer av projekt. Vi bidrar dessutom med rätt kapacitet och metoder för att göra ditt projekt framgångsrikt, oavsett storlek. Vi kallar det för Deeper Business Knowledge.