IT-experter sedan 1983

  • Pdb grundades 1983 av B-O Hulting och Hans Grunditz. 
  • Sedan början av 90-talet erbjuds de anställda delagärskap, något som skapar stort engagemang hos våra konsulter.
  • 2007 etablerade vi oss i Stockholm genom förvärv av iBizkit och Hitone.
  • 2018 förvärvas Pdb av Orango och blir genom samgåendet cirka 230 anställda på sju orter i Sverige
  • Orango har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Helsingborg, Kristianstad och Växjö.
  • Våra kunder är stora företag och organisationer, ofta med globala verksamheter