Ökade intäkter med serviceapp

En av våra kunder hade behov av förenklad registrering och dokumentation för installationer och service av utrustning i byggprojekt. Innan administrerades allt manuellt och det var svårt att överblicka behoven och fördela uppdrag.

Pdb:s ServiceApp blev den perfekta lösningen. En mobil lösning som kraftigt reducerar tiden för administration och ökar kvaliteten på dokumentationen. Lösningen fångar dessutom bättre upp oplanerat tilläggsarbete som sedan enkelt kan faktureras.

Pdb:s mobila lösning innehåller:

  • Ett webbaserat planeringsverktyg där projekt med installation/service som ska utföras sätts upp.
  • Mobil-app för planering, hantering och uppföljning av installation/service.
  • En mobil-app som används på plats för att dokumentera installationer/serviceärenden och utföra besiktningar.
  • Efter alla installationer/service är slutförda kan rapporter användas för sammanställning av projektet.
  • Integration med kunds underliggande system för överföring av data från projektet efter avslut.

Kunden får i och med detta exakt information om vad som ska göras eller redan har utförts på varje plats. Det underlättar vid planering, uppföljning och felsökning. Administrationen sker enklare, snabbare och med högre kvalitet eftersom den utförs på plats. Kunden har konstaterat att deras intäkter ökat tack vare effektiviseringen och de förbättrade rutinerna har gett kontroll och ordning.

Håkan kan berätta mer om apputveckling:

 

Håkan Strandh

Affärsområdeschef eSolutions

 

0702 947300

Hakan.strandh@pdb.se