Masterdata Management

Pdb Data Control

Masterdatan, informationen, är din verksamhets mest värdefulla tillgång. För att ha korrekta beslutsunderlag och konkurrenskraft måste du se till att kvaliteten i och förvaltningen av data fungerar optimalt.

ERBJUDANDE

Gör en hälsokontroll på din data

Ta tempen på din information med en hälsokontroll och Pdb:s metod 7 steps.

Läs mer
PDB-BLOGGEN

Så här lyckas du med MDM-projekt

Johan Lindberg är BI- och MDM-arkitekt på Pdb. Här listar han några viktiga punkter att tänka på för att lyckas med ett MDM-projekt, oavsett bransch och bolagets storlek.

Läs mer

För mer information om Pdb Data Control

Johan Lindberg

MDM-arkitekt

0768 501006

johan.lindberg@pdb.se