Stronger 

digital 

Impact

Med utgångspunkt i er affär, era behov och krav tar vi fram konkreta och användbara digitala lösningar.

Vi kan skräddarsy lösningar eller bygga dem på etablerade plattformar. Gemensamt för våra lösningar är att de bidrar till bättre affärer.

Applikationsutveckling

Vi är specialister på .Net och Java och har fokus på verksamhetskritiska lösningar. Vi jobbar med ett agilt arbetssätt och nära kund.

Webbutveckling

Vi hjälper B2B-företag att digitalisera sina processer och öka sin genomslagskraft på webben.

Genom våra partnerskap kan vi erbjuda våra kunder den senaste tekniken, den bästa lösningen och de marknadsledande plattformarna. Vi jobbar med Episerver, Litium, Sitecore och Umbraco.

Delaktighet och samarbete

Vi är en långsiktig partner som är med hela vägen från analys, kravställning, arkitektur, design och systemlösning till uppföljning, förvaltning och support.

REGIONFASTIGHETER

Omfattande systemstöd i stora projekt

16 av Sveriges 21 landsting använder en systemlösning Pdb har utvecklat. Lösningen är ett webbaserat processtöd som sparar tid och pengar i byggnationsprojekt.

Läs mer

Erbjudanden

Vi utvecklar kundunika lösningar men har också några paketerade erbjudanden. Läs mer om dem här:

  • Leverantörsportalen

    Kommunikationsportal för automatiserad inköpsorderhantering, prognoser och leverantörsutveckling.

  • Effektkartläggning

    Effektkartläggning hjälper er att nå önskad effekt med era digitala satsningar.

Kontakta Håkan om du vill veta mer om webblösningar och applikationsutveckling!

Håkan Strandh

Affärsområdesansvarig eSolutions

0702-947300

Håkan